Teenused

Projekteerimine

Projekti koostamine, erilahenduste väljatöötamine, suhtlus kliendiga, eriprojektide koostamine, kooskõlastus erinevate organisatsioonidega.

Ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemiseks esitatakse digitaalallkirjastatud ehitusprojekt, ehitise olulised tehnilised andmed ja projekteeritud ehitise koordinaadid kehtivas riiklikult kehtestatud koordinaatsüsteemis. Projekti digitaalsete dokumentide (jooniste, teksti-, pildi- jt failid) vormistus peab tagama nende hea arusaadavuse. Faili maht, formaat ja resolutsioon (punktitihedus) peab olema optimaalne, failid peavad olema puhastatud liigsest infost. Projektid koostatakse vastavalt e-ehitusregistri vormistamise nõuetele vastavas mahus.

Projekt koosneb järgnevatest osadest- tiiteleht, dokumentide nimekiri, detailplaneeringu materjalid, seletuskiri (ca 22-25 lk), asendiplaan, vundamendiplaan, põhiplaan, 4 vaadet koos välismaterjalide kirjelduste ja värvitoonidega, lõige A-A (esitatud konstruktsioonide kaupa kõik kasutatavad materjalid koos konkreetse nimetuse ja materjali paksusega), energiamärgis.

Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine. Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Ehitisregistri andmetele on tagatud tasuta ööpäevaringne juurdepääs veebilehel aadressiga www.ehr.ee.

Projekti koostamine

Laane Ehitus OÜ poolt tehtavad tööd projekti koostades:
 • Ehitusprojektide koostamist vastavalt Ehitusseadustikule, kehtivale detailplaneeringule ja nõuetele ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus.
 • Projektid koostatakse vastavalt e-ehitusregistri vormistamise nõuetele vastavas mahus.
  Projekt koosneb järgnevatest osadest- tiiteleht, dokumentide nimekiri, detailplaneeringu materjalid, seletuskiri (ca 22-25 lk), asendiplaan, vundamendiplaan, põhiplaan, 4 vaadet koos välismaterjalide kirjelduste ja värvitoonidega, lõige A-A (esitatud konstruktsioonide kaupa kõik kasutatavad materjalid koos konkreetse nimetuse ja materjali paksusega), energiamärgis.
 • Ehitusprojektide allkirjastamist vastutava spetsialisti poolt
 • Energiamärgiste koostamist
 • Elamute ehitusloa taotluse ja projekti esitamist omavalitsusele läbi ehitusregistri

Hind

Millist infot vajame projekti hinnapakkumiseks?:

 • Kirjelda töö mahtu, asukohta ja ehitise suurust. Võimalusel esita ka eskiis, joonised või ettekujutus projekteeritavast hoonest.
 • Eeldatav tähtaeg
 • KOV projekteerimistingimused
 • Muu info, mis teie arvates on oluline

KKK

See sõltub paljuski projekti keerukusest. Meie kogemus näitab, et alati tekib viivitusi kuna projekti tellides ei pruugi inimesed kõigega kursis olla. Juhul, kui plaanite kevadel ehitust alustada, peaks projekti koostamisega kindlasti sügisel alustama. Suvekuudel on paljud omavalitsused ka kollektiivsel puhkusel, mis pikendab ehituslubade väljastamist.
 • Tornimäe 5, Tallinn Harjumaa, Eesti, 10145
 • (+372) 53 006 013
 • hannes@lehitus.ee
 • E-R 09:00 – 17:00